IT på Sølystskolen
  Bring your own device
   

Aarhus Byråd har i forlængelse af en folketingsbeslutning om at styrke IT-udviklingen i folkeskolen besluttet at satse på en strategi, hvor skolen skal sørge for trådløst netværk, digitale læremidler, elektroniske tavler, mulighed for opbevaring af elev-PC’er og efteruddannelse af lærerne.

Som en del af strategien opfordres eleverne til at medbringe deres egen PC, tablet eller mobiltelefon. - Strategien går under navnet ”Bring Your Own Device”.

I et treårigt udviklingsarbejde på Sølystskolen vedr. styrkelse af IT i undervisningen var én af konklusionerne, at elevernes ansvarlighed i forhold til at benytte egne computere i undervisningen styrkede deres IT kompetencer.

Sølystskolens skolebestyrelse og ledelse opfordrer derfor alle elever fra 4. -9. klasse til at anvende egne bærbare computere eller lign. i undervisningen.

De elever, der ikke har mulighed for dette, får naturligvis stillet en computer til rådighed i undervisningen af skolen.
Der er desuden trådløst netværk på alle skoler, tilgængeligt for både lærere og elever.

Info om Sølystskolens trådløse netværk findes her.

   
  Anskaffelse af IT-udstyr - anbefalinger
 

Overordnet anbefaler vi at eleverne anvender bærbar computere i undervisningen fremfor tablets og smartphones.

 • vi anbefaler nyere bærbare computere, da de egner sig til større skriveopgaver
 • vi anbefaler kun tablets som supplement. En tablet bør ikke erstatte en bærbar computer - den egner sig ikke til større skriveopgaver
 • vi anbefaler generelt ikke smartphones til undervisning. Smartphones har dog visse fortrin, som fx kamerakvalitet eller specielt udviklede mobil-apps
 • for computere anbefaler vi som styresystem Windows 10 eller nyere; Mac OS X 10.8 eller nyere
 • for tablets anbefaler vi Android i nyeste version, iPads i nyeste version, Windows 8.1 eller nyere
   

Uanset hvilket it-udstyr du vælger, anbefaler vi:

Intel® Core™ i3 eller i5-8250U processor
8GB ram og 150 til 250 GB ssd disk

 • at skærmstørrelsen minimum er:
  • ca. 10 tommer for tablets
  • ca. 13 tommer for computere
 • at batteriet kan holde mindst 3 timer
 • at udstyrets software og styresystem holdes opdateret
   
  Vejledning og regler
 

Har eleven it-udstyr med i skole er der nogle regler, der skal overholdes.

Reglerne handler både om udstyr, software, brug af trådløst netværk og 'netikette' - skik, brug og etik på nettet.

Det er forælderne, der har ansvaret for deres barns anvendelse af eget it-udstyr på skolen, og at reglerne bliver overholdt.

Skulle uheldet være ude, findes information om ansvar og forsikring her.

Forældre bør være særligt opmærksom på:

 • al netværks- og internettrafik 'logges', og kan bruges til at spore eventuelt misbrug
 • eleven skal overholde almindelige danske og internationale love og regler om ophavsret
 • skolen kan ikke holdes ansvarlig for den enkelte elevs handlinger på netværket
 • skolen kan ikke drages til ansvar for elevernes medbragte it-udstyr
 • overtrædelse kan betyde fratagelse af brugerrettigheder for den enkelte elev og midlertidig inddragelse af elevens eget it-udstyr
 • ved misbrug kan skolen rejse krav om erstatning

 

Gratis Officepakke

- Office 365 til elever - se her 


- Hjælp til Office-365-Login - se her